201301111357891090VBzBvej4201301111357892542Gvstq2X1201301111357892877751nsjwo201301111357893866QuxdyaNd

Vår Värdegrund/Arbetssätt

Verksamheten skall alltid vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.
När vårat uppdrag startar med en assistansberättigad skall en genomförandeplan med beslutade och planerade insatser genast upprättas tillsammans med den enskilde. Planen skall vara ett levande arbetsmaterial där den enskilde skall få utforma assistansen som den vill, planen arbetar vi alla tillsammans  med och i den den skall utformingen av vardagen alltid utgå ifrån.

Planen skall alltid revideras vid konturnerliga uppföljningsmöten tillsammans med chef, assistenter, brukare. Dessa möten fungerar också som en kvalitetssäkring för att vi skall vara säkra på att kvaliten är god på våra insatser samt att brukaren är nöjd.

Genomförandeplanen skall utformas med respekt för den enskilde integritet. Brukaren skall hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom och henne.