201301111357891090VBzBvej4201301111357892542Gvstq2X1201301111357892877751nsjwo201301111357893866QuxdyaNd

Detta erbjuder vi dig som kund på Noah Assistans

I Assistansen ingår utan kostnad för kund:

  • Akut jourtelefon som är bemannad dygnet runt till verksamhetsledare.
  • Hjälp med myndighetskontakter som kommun och försäkringskassan.
  • Juridisk rådgivning.
  • Introduktion för nya assistenter.
  • Utbildningar till assistenter och verksamhetsledare.
  • Kortare introduktionsutbildning för alla ny assistenter.
  • Redovisning av hur kundens assistansersättning använts.
  • Proffessionell samtalsstöd för kunder och assistenter.

Snabba frågor:

Bindningstid/uppsägning: 4 veckor.

Kostnadsuppdelning: Genomsnittlig lön för assistenter är över gällande kollektivavtal 130sek/timma, Kunden kan påverka lönen då den är individuell för varje assistent. Administrarationsavgift: ca 20kr/timma denna kan kunden vara med och påverka om han/hon vill. Resten skall gå till utbildning, löner, försäkring, assistansomkostnader,som kunden får vara med att påverka utifrån sina önskemål och behov.

Kollektivavtal: Noah Assistans är medlemmar i KFO Kommunal. Samt innehar sak& ansvarsförsäkring för alla anställda.

Schema: Läggs tillsammans med kunden utifrån hur han/hon önskar sin assistanshjälp.

Rekrytering: Sker tillsammans med kunden och han/hon har alltid sista ordet i ett anställningsförfarande. Utdrag sker alltid ur belastningsregister.

Arbetsledning: Erfaren verksamhetschef/arbetsledare finns anställd med adekvat högskoleutbildning fil.kand

Betalning vid sjukhusvistelse: Våra anställda assistenter för lön vid sjukhusvistelse.

Bli Kund: Kontakta Verksamhetsledare Jim på Telefon, 073-8368332, och snarast ett personligt möte med dig tillsammas med oss. Mejl: info@noahassistans.se

Så här lätt blir du kund på Noah Assistans:

Att skaffa eller byta assistanssanordnare upplever många är jobbigt eller tidskrävande. Det behöver det inte alls vara – vi på Noah Assistans hjälper dig igenom hela processen från A till Ö. Oavsett om du har assistans idag eller tror att du är berättigad till assistans så är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte:


För oss är det en självklarhet att lyssna in vad kunden har för unika behov, önskemål och intressen innan vi tar fram ett erbjudande. För oss på Noah Assistans är alla människor unika och skall behandlas med högsta integritet och respekt.

Första mötet där vi presenterar Noah Assistans, vårt koncept och vad vi står för som assistansanordnare.
Under detta möte diskuterar vi din livssituation, behov och hur din assistans kan utvecklas till det bättre. Har du ingen assistans idag berättar vi hur Noah kan hjälpa dig. Mötet är givetvis kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Andra mötet
Utifrån informationen från det första mötet tar vi fram ett förslag som vi presenterar. Vi går igenom det tillsammans, diskuterar och besvarar eventuella frågor. Sedan får du fundera i lugn och ro tillsammans med dina familj.

Tredje mötet
Om du finner vårt erbjudande attraktivt träffas vi för att skriva avtal. Vi tar hand om det praktiska i samband med bytet och från det datum du anser det lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans. Assistansuppdraget startar när du känner dig redo.

Vi ombesörjer alla kontakter med tidigare assistansanordnare, kommun och Försäkringskassa om inte du har några andra önskemål.

Du får en erfaren kontaktperson hos oss som blir din personliga kundansvarig. Ni bokar tillsammans in ett startsmöte där ni tillsammans går igenom din genomförandeplan, arbetsschema, anställning av assistenter, villkor för assistenter och annat som rör din assistans. På så sätt har du bästa möjligheterna att forma din assistans efter dina önskemål. Kundansvarig kommer besöka dig varje månad eller oftare.

Anställning av dina assistenter. Som kund är du delaktig hela rekryteringsprocessen, oavsett om det gäller nyrekrytering eller anställning av idag redan befintlig personal. Vi gör alltid ett utdrag ur belastningsregister innan anställning av ny assistent. Vi eftersträvar marknadens bästa personliga assistenter därför har vi förstått vikten av goda lönevillkor som är högre än vad vårat kollektivavtal säger, kompetensutveckling, kostnadsfritt gymkort mm. Vi har som policy att det är rökförbud för anställda assistenter på Noah Assistans.

Vi går igenom aktuella beslut och säkerställer att allt är i sin ordning. Vi ser även över möjligheterna till utökad assistans om det skulle vara aktuellt.

Bli Kund: Kontakta VD/Verksamhetsledare Jim Edgren på Telefon, 073-8368332, och snarast ett personligt möte med dig tillsammas med oss. Mejl: info@noahassistans.se