201301111357893866QuxdyaNd201301111357891090VBzBvej4201301111357892542Gvstq2X1201301111357892877751nsjwo

Största möjliga självbestämmande

Vi arbetar i alla lägen för den assistansberättigade självbestämmande. Alla våra kunder är givetvis med och bestämmer vilka som skall arbeta, och är med och utformar en individuell genomförandeplan enligt kundens önskemål.

Personliga Assistenterna arbetar direkt med den assistansberättigade deras mål är att sträva efter att den enskilde  skall ha största möjliga självbestämmande. Assistansen skall alltid utföras enligt våra grundläggande värden och en tanke om att kunden i alla lägen har rätt.

Vi arbetar och utbildar våra assistenter i det salutogena förhållningssättet. Ett salutogent perspektiv är ett hälsofrämjande perspektiv. Begreppet salutogenes (betyder hälsans ursprung) myntades av Aaron Antovsky, professor i medicinsk sociologi i Israel. I sin forskning om kvinnor som överlevt förintelsens fasor förvånades han över att så många kommit ur dessa med en stabil och positiv livssyn.

Vad är det som gör att vissa människor klarar av besvärliga eller till och med förfärliga upplevelser med livsglädjen i behåll? De egenskaperna kallade han KASAM (Känsla av sammanhang). KASAM består av delarna Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att kunna förstå omvärlden, se sin egen roll och möjliga handlingsalternativ och att se ett meningsfullt mönster, sammanhang i livet är faktorer som ger en god prognos.

Exempel kan vara att uppmuntra de assistansberättigade till att genomföra det som de klarar av att göra och ge stöd i det de inte klarar. Motivera och uppmuntra till egna val för att själv få bestämma över sin vardag. Vara flexibel i sitt omhändertagande, lyssna in varje enskild individ utifrån dennes behov och därefter skapa möjligheter till en meningsfull dag.

Sammanfattningsvis arbetar vi efter arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Vi skall på Noah Assistans ha det salutogena förhållningssättet när vi utformar omsorgen för den assistansberättigade, i exempelvis genomförandeplanen skall det alltid finnas mål som är meningsfulla utifrån individens behov och önskemål.