201301111357892877751nsjwo201301111357891090VBzBvej4201301111357893866QuxdyaNd201301111357892542Gvstq2X1

Noah Assistans - Det "lilla" familjeassistansföretaget


Noah Assistans är det "lilla" familjeassistansföretaget som har som målsättning att
 vara ett litet, personligt och nära dig som assistansanordnare med högkompetent personalkontunitet för att skapa högsta möjliga trygghet.

Våran företagsfilosofi är att: Noah Assistans uppdrag inom givna ekonomiska ramar utifrån lag om stöd & service tillhandahålla vård och omsorg för funktionshindrade med god och omhändertagande individuell omsorg. Vi prioriterar alltid våra enskilda vårdtagare som i alla lägen skall vara i centrum med eget självbestämmande.

Noah Assistans Värdegrund:
Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:
- Kontinuitet

- Trygghet
- Ansvarskänsla
- Respektfullt & individuellt bemötande
- Kompetens

Du som är behov av vård och omsorg skall känna trygghet genom att bli bemött som en individ med respekt av engagerad och kunnig personal med ansvarskänsla, du som kund hos oss skall alltid uppleva att du är i centrum och samarbetar med marknadens bästa assistansanordnare.


Noah Assistans är en genom socialstyrelsen (IVO) en godkänd assistansanordnare med tillståndsbevis.

Noah Assistans verksamhetsledare innehar högskoleutbildning fil.kand som är adekvat för att vara assistansanordnare
.

Noah Assistans använder  kvalificerat IT-stöd Ai Ai för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutade insatser enligt LSS. IT-stödet  gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med automatiska tidrapporter och lönehantering som skapar trygghet för alla parter.

Alla våra anställda assistenter blir konturnerligt utbildade av Fjärrakademins utbildningar för personliga assistenter, utbildningarna följer socialstyrelsens rekommendationer om kompetensutveckling för personal som jobbar inom personlig assistans. Genom denna utbildning får vi möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten då all personal har krav på sig att bli godkända. Bland annat får man lära sig om:

*FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
*Yrkesroll och förhållningssätt
*Inskolning och sekretess
*LSS
*Arbetstidslagen
*Lex Sarah
*Arbetsmiljö
*Social dokumentation & genomförandeplan
*Grundläggande Hjärt- och lungräddning
*Grundläggande förflyttningsutbildning
*basala hygienrutiner och lokalvård

Varför välja oss som assistansanordnare?

*Vi gör det ”lilla extra” för alla våra kunder skräddarsytt utifrån dina önskemål.
*Eftersträvar marknadens bästa lönevillkor för våra duktiga utbildade assistenter.
*Eftersträvar utbildade undersköterskor som anställda assistenter.

*Vi anordnar resor, nöjen, utbildningar.
*Kostnadsfri juridisk rådgivning med hjälp av jurist.
*Jourtelefon som är bemannad 24h/dygn, 365 dagar/ år.
*Personlig kontaktperson på Noah Assistans
* Högskoleutbildad och verksamhetserfaren ledning
*Vi är medlemmar i KFO, Kommunal kollektivavtal och innehar sak & ansvarsförsäkring för våra assistenter.Personlig assistans

Vi vill vara litet, personligt och nära kunden (den funktionshindrade) som assistansanordnare med hög personal kontunitet
och trygghet.

Personlig assistans »

Enligt dina önskemål

Alla våra kunder är givetvis med och bestämmer vilka som skall arbeta, och är med och utformar en individuell genomförandeplan.

Om oss »

Vår värdegrund

Vårt uppdrag startar med en assistansberättigad genomförandeplan med beslutade och planerade insatser som genast upprättas.

Vår värdegrund/Arbetssätt »

Kontakta oss

Kund/Personalansvarig
Elisabeth Edgren
Tfn: 070-3494049
Tillstånd/Verksamhetsansvarig
Jim Edgren
Tfn: 073-8368332
Noah Assistans Invest Skövde AB
Uddabergsv 14 541 47, SKÖVDE
info@noahassistans.se
 

Skicka meddelande » få svar/kontakt från chef inom 12H